VERHOGING VOEDINGSWAARDE

balk-blauw

VERHOGEN VAN VOEDINGSWAARDE

VERHOGING-VOEDINGSWAARDE_003

Type project

Duurzame ketens

Wie werken er mee?

Groente- en fruittelers van Vers van Hier, Adviesbureau CLM, Hutten

Wie kijken er mee?

Wageningen UR, Voeding Leeft, AgriFood Capital

Waar zijn we nu?

Centraal staat het versterken van de duurzaamheid van de bedrijven en tegelijkertijd het analyseren en stimuleren van de voedingswaarde van de producten. De duurzaamheid van de groente en fruitteelt van de betrokken telers is versterkt door aan de hand van het bovenwettelijke duurzaamheidscertificaat van Milieukeur de duurzaamheid op een scala aan thema’s te toetsen. Na toetsing en aanpassing zijn de vier betrokken telers officieel Milieukeur gecertificeerd in april 2013. Groenten en fruit vormen voor de mens een belangrijke bron van vitaminen, mineralen, en antioxidanten.

Fase
statusbalk_introduceren

Waarom dit project?

Groenten en fruit vormen voor de mens een belangrijke bron van vitaminen, mineralen, en antioxidanten. De gehalten van sommige van deze stoffen zijn de afgelopen decennia gedaald in groente en fruit. Tegelijkertijd blijkt dat de voeding van de Nederlandse bevolking soms te weinig van deze stoffen bevat. Dit gegeven maakt het interessant om na te gaan hoe het zit met de voedingswaarde van groente en fruit van de telers van Vers van Hier. Bevatten hun regionaal en duurzaam geteelde verse producten een hoge voedingswaarde?

Het project

Om dit te bepalen heeft adviesbureau CLM de literatuur onderzocht welke stoffen in opvallende gehalten voorkomen in de producten van de Vers van Hier telers. Adviesbureau CLM heeft zich gericht op tomaat, komkommer, champignon en appel. Deze opvallende stoffen zijn geanalyseerd in cherrytomaten, komkommers en champignons en appels. Bij de tomaten en komkommers is de mate van versheid meegenomen in de bemonstering en analyse. In cherrytomaten zijn rijp geoogste vruchten (die langer aan de plant hangen en via de korte lijn van Vers van Hier aan Hutten worden afgezet) vergeleken met minder rijpe vruchten die via de gangbare lijn worden afgezet.

Wat hebben we bereikt?

De analyses leveren interessante resultaten op. Zo valt het op dat de rijper geoogste tomaten hogere gehaltes hebben ten aanzien van sommige nutriënten (kalium, koper en ijzer) en vitaminen en inhoudsstoffen (vitamine B6, C , E en β-caroteen).
Meest opvallend is het hoge gehalte vitamine E in de rijper geoogste tomaten (een factor 2,2 hoger dan in de minder rijp geoogste tomaten) en het hogere lycopeen gehalte in de rijpere tomaten (19% hoger dan de minder rijp geoogste tomaten). De Vers van Hier tomaten zijn ‘rijker’ aan stoffen zoals koper en ijzer, diverse vitamines en lycopeen. Ook valt op dat de cherrytomaten soms hogere gehalten bevatten dan de referenties uit de literatuur. Dit geldt voor kalium, ijzer en koper en voor vitamine C, B6, β-caroteen en retinol. In komkommers valt op dat de eerder geoogste vruchten een hoger gehalte aan voedingsvezel bevatten. Ten aanzien van micro-nutriënten, vitaminen en inhoudsstoffen zijn in komkommers geen opvallende verschillen gevonden. Bij champignons valt het hoge gehalte aan selenium en vitamine B6 op. Ook andere vitamines, zoals B1, B2 en B9 zijn hoog ten opzichte van literatuurreferenties.

Twitter
LinkedIn
YouTube
Google+
Follow by Email

Hans-Dekker-sligro

Hans Dekker, partner Foodsquad

“Krachten bundelen op het gebied van innovatie leidt tot onderscheidend vermogen van onze professionele klanten.” – Hans Dekker

Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de markt van de etende mens. Dit geschiedt bij Foodservice als groothandel en bij Foodretail als groothandel en detaillist.


maarten-hutten

Maarten Schellekens, partner Foodsquad

 

“De weg naar een nieuw voedselsysteem zit vol nieuwe kansen. Daar moeten we niet te lang over praten, maar het vooral samen gaan ontdekken.” – Maarten Schellekens

Hutten is uitgegroeid tot een onderscheidende, toonaangevende nationale culinaire dienstverlener. Hutten maakt het verschil door altijd meer aandacht te geven aan gasten, opdrachtgevers, leveranciers en de maatschappij. Dagelijks werken meer dan 1100 mensen enthousiast samen. Zij zijn voortdurend op zoek naar vernieuwing. Hutten wil een toevoegde waarde in culinaire gastvrijheid zijn.


button-terug_002

button_terug