Specialistische voeding

balk-blauw

DUURZAME KETENS  |  SPECIALISTISCHE VOEDING  |  VITAAL GEDRAG | AFGERONDE PROJECTEN  |  STATUS PROJECTEN

Mijnvoeding.nl

Foodsquad heeft voor verschillende doelgroepen initiatieven ondernomen om voeding te verbeteren. Is het echter mogelijk om patiënten beter te faciliteren middels een (online) platform dat diensten... Lees meer >


projecten-foods_001

FooDS

De groep zelfstandig wonende ouderen (65+) in Nederland groeit de komende jaren drastisch. Veel ouderen krijgen vaak niet de juiste voeding. Dit komt omdat ze minder mobiel zijn of omdat... Lees meer >


projecten_oncologie

Oncologie

Er valt nog wel wat te verbeteren aan ondersteuning rond voeding voor patiënten met een oncologische aandoening. Veel patiënten die last hebben van smaakverandering... Lees meer >


projecten-service-concept_003

Service concept voor ouderen

De groep ouderen in Nederland groeit de komende jaren drastisch. Veel ouderen krijgen vaak niet de juiste voeding binnen of zijn zelfs ondervoed. Dit geldt voor zowel de thuissituatie als de.... Lees meer >


Ondervoeding

Invloed voeding op revalidatie

Onderzoek onder elf revalidatiecentra in Nederland laat zien dat 28% van de patiënten ernstig ondervoed zijn, 10% is matig ondervoed (Hertroijs, 2012). 47% van de ondervoede patiënten heeft overgewicht... Lees meer >


Food buddy

Food Buddy Oncologie

Foodsquad heeft in samenwerking met IKNL en de website voedingenkankerinfo.nl recepturen ontwikkeld voor patiënten met een oncologische aandoening. Maar kunnen deze patiënten...Lees meer >


Fortified-food

Fortified Food Coatings

Thuiszorgmaaltijden zijn voor "verbetering vatbaar". Er zitten bijvoor- beeld te veel koolhydraten in en te weinig vlees en groenten, terwijl dat juist is wat de mensen nodig hebben. De maaltijden die ouderen nu.... Lees meer >


button_terug