Projecten Foodsquad

balk-blauw

mijnvoeding.nl

Foodsquad heeft voor verschillende doelgroepen initiatieven ondernomen om voeding te verbeteren. Is het echter mogelijk om patiënten beter te faciliteren middels een (online) platform dat diensten...Lees meer >


udens-weekblad_website

UdenOntzorgt

Zorg verschuift steeds meer van zorginstellingen naar een thuis- situatie, van intra- naar extramuraal. Daarnaast ondervinden (thuis) zorg organisaties een druk naar efficiëntie en kostenbesparing, waar- door minder zorg... Lees meer >


FoodChallenge app

De ontwikkeling van deze interventie volgt op het programma Food Challenge, welke in 2016 is getest bij Rabobank Uden-Veghel. Tijdens dit programma leerden mensen op eigen tempo wat het effect is van voeding... Lees meer >


Eet je Vitaal

De Nederlanders worden steeds dikker, één op de acht heeft ernstig overgewicht. Met een BMI van boven de 25 heb je overgewicht. Dat betekent dat 43,8% van alle Nederlanders in 2014 te zwaar was, in 2013 was dat nog 41,6%... Lees meer >


Ontbijt Challenge

Met de Ontbijt Challenge willen we deelnemers het zo gemakkelijk mogelijk maken om lekker te ontbijten. Het eten van een goed ontbijt zorgt ervoor dat de spijsvertering op gang komt... Lees meer >


Oncologie

Er valt nog wel wat te verbeteren aan ondersteuning rond voeding voor patiënten met een oncologische aandoening. Veel patiënten die last hebben van smaakverandering weten niet hoe ze hiermee om moeten... Lees meer >


projecten_overlekker_003

OverLekker

Producenten, tussenhandel, horeca en supermarkten verspillen zo'n 2,5 miljard aan voedsel. Dit kost niet alleen geld, maar ook energie. En het levert extra uitstoot van het broeikasgas CO2 op bij transport en afvalverwerking. Daarom... Lees meer >


projecten_foodchallenge_003

Food challenge

Er is veel en vaak tegenstrijdige informatie: wel vet of niet, koolhydraat arm of rijk. Vegetarisch, of juist wel vlees? Wat is nou het verhaal over brood en suiker? Voeding heeft invloed op je vitaliteit en productiviteit en daarom heeft... Lees meer >


projecten_vitaliteit_003

Vitaliteitsbonus

Persoonlijke zelfmonitoring heeft de afgelopen jaren een opkomst meegemaakt en wearables en apps om de eigen gezondheid te monitoren zijn hot. De ‘quantified self’ is goed op de hoogte van alle data over zijn/haar gezondheid.... Lees meer >


projecten-foods_003

FooDS

De groep zelfstandig wonende ouderen (65+) in Nederland groeit de komende jaren drastisch. Veel ouderen krijgen vaak niet de juiste voeding. Dit komt omdat ze minder mobiel zijn of omdat de voorzieningen in de dorpskernen verdwijnen... Lees meer >


VERHOGING-VOEDINGSWAARDE_003

Verhogen van voedingswaarde

Groenten en fruit vormen voor de mens een belangrijke bron van vi- taminen, mineralen, en antioxidanten. De gehalten van sommige van deze stoffen zijn de afgelopen decennia gedaald in groente en fruit. Tegelijkertijd blijkt... Lees meer >


nudge

Nudging

De term Nudge, een Engels woord voor zetje of duwtje, klinkt steeds vaker. Bedrijven, overheden, keurmerk-organisaties en maatschappelijke organisaties proberen op allerlei manieren duurzaamheid en gezondheid... Lees meer >


obesitas

Jongeren met overgewicht

De huidige in Nederland toegepaste behandeling voor kinderen met obesitas is te weinig effectief. Zowel in de eerste als in de tweede lijn worden kinderen, veelal in groepen, bij elkaar gebracht om te gaan sporten en te leren over gezonde voeding... Lees meer >


DSC_0035

Buurtmaaltijden

Waar komt ons eten vandaan en weet je wat je eet? Hoe kan kennis over ons voedsel en de bereiding bijdragen aan een bewuste leefstijl. Welke beroepsmogelijkheden biedt de voedingssector en waar liggen de kansen voor jongeren... Lees meer >
 


projecten-service-concept_003

Service concept voor ouderen

De groep ouderen in Nederland groeit de komende jaren drastisch. Veel ouderen krijgen vaak niet de juiste voeding binnen of zijn zelfs ondervoed. Dit geldt voor zowel de thuissituatie als de situatie in het ziekenhuis.... Lees meer >


Milieukeur

Verduurzaming keten

Hutten heeft verduurzaming van de helden van De Guijt bevorderd. Er is besloten dit te doen met de telers van Vers Van Hier. Zij zetten zich immers het meest in voor het verkorten van de voedselketen... Lees meer >


nowaste

No waste in partycatering

Iedereen kent de situatie wel: je organiseert een feestje en je wilt dat er genoeg eten en drinken is voor iedereen. Beter te veel dan te weinig en voor ieder wat wils! Aan het einde van de avond gaat... Lees meer >


Ondervoeding

Invloed voeding op revalidatie

Onderzoek onder elf revalidatiecentra in Nederland laat zien dat 28% van de patiënten ernstig ondervoed zijn, 10% is matig ondervoed (Hertroijs, 2012). 47% van de ondervoede patiënten heeft overgewicht... Lees meer >


Food buddy

Food Buddy Oncologie

Foodsquad heeft in samenwerking met IKNL en de website voedingenkankerinfo.nl recepturen ontwikkeld voor patiënten met een oncologische aandoening. Maar kunnen deze patiënten... Lees meer >


Fortified-food_003

Fortified Food Coatings

Thuiszorgmaaltijden zijn voor "verbetering vatbaar". Er zitten bijvoor- beeld te veel koolhydraten in en te weinig vlees en groenten, terwijl dat juist is wat de mensen nodig hebben. De maaltijden.... Lees meer >


button_terug