Projecten Foodsquad

balk-blauw

mijnvoeding.nl

mijnvoeding.nl is het platform voor alle informatie en begeleiding om verantwoord te eten bij klachten of diëten. Gekoppeld aan de Smaakcheck. Zo wordt lekker en gezond eten weer gemakkelijk...Lees meer >


Smaakcheck

Uw smaak verandert. Wellicht door zwangerschap, ouderdom of chemotherapie. De smaakcheck maakt gebruik van het door smaakprofessor Peter Klosse ontwikkelde smaakwiel en helpt u uw .... Lees meer >


FoodChallenge app

De ontwikkeling van deze interventie volgt op het programma Food Challenge, welke in 2016 is getest bij Rabobank Uden-Veghel. Tijdens dit programma leerden mensen op eigen tempo... Lees meer >


Kindereducatie programma

Samen met partner Scelta werkt Foodsquad aan een programma om kindereducatie rondom voeding in Nederland uit te rollen en te borgen...Lees meer >


Leefstijlprogramma voor bedrijven

Voeding en leefstijl krijgen een steeds belangrijkere plek in de zorg. Steeds duidelijker wordt namelijk wat voeding i.r.t. leefstijl bij kan dragen aan het ziektebeeld van mensen.... Lees meer >


Vervanger drinkvoeding

Uit onderzoek naar de therapietrouw van drinkvoeding is gebleken dat 45% van de gebruikers na één week stopt. Oorzaken zijn o.a.smaak en volume... Lees meer >


Alternatief voor zout

Zo’n 85% van de bevolking eet meer zout dan de aanbevolen maximum hoeveelheid. 80% van het zout dat we eten, zit in gekochte voedingsmiddelen... Lees meer >


Pré-postoperatieve voeding

De huidige therapietrouw is de laag. Kunnen we met een natuurlijk voedingsprogramma deze verhogen en het herstelproces bespoedigen?.... Lees meer >


Smaakcheck kids

Voor de patiëntjes van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie hebben we de smaakcheck ook specifiek voor kinderen en ouders ontwikkeld..... Lees meer >


Eet je Vitaal

De Nederlanders worden steeds dikker, één op de acht heeft ernstig overgewicht. Met een BMI van boven de 25 heb je overgewicht. Dat betekent dat 43,8% van alle Nederlanders in 2014 te zwaar was, in 2013 was dat nog 41,6%... Lees meer >


Ontbijt Challenge

Met de Ontbijt Challenge willen we deelnemers het zo gemakkelijk mogelijk maken om lekker te ontbijten. Het eten van een goed ontbijt zorgt ervoor dat de spijsvertering op gang komt... Lees meer >


udens-weekblad_website

UdenOntzorgt

Zorg verschuift steeds meer van zorginstellingen naar een thuis- situatie, van intra- naar extramuraal. Daarnaast ondervinden (thuis) zorg organisaties een druk naar efficiëntie en kostenbesparing, waar- door minder zorg... Lees meer >


projecten_overlekker_003

OverLekker

Producenten, tussenhandel, horeca en supermarkten verspillen zo'n 2,5 miljard aan voedsel. Dit kost niet alleen geld, maar ook energie. En het levert extra uitstoot van het broeikasgas CO2 op bij transport en afvalverwerking. Daarom... Lees meer >


Food Co2 neutraal restaurant

De wereldwijde voedselindustrie is verantwoordelijk voor van de broeikasgassen die worden uitgestoten. Door de groeiende wereldbevolking zal de voedselindustrie toenemen... Lees meer >


voedingenkankerinfo.nl

Er valt nog wel wat te verbeteren aan ondersteuning rond voeding voor patiënten met een oncologische aandoening. Veel patiënten die last hebben van smaakverandering weten niet hoe ze hiermee om moeten... Lees meer >


projecten-foods_003

FooDS

De groep zelfstandig wonende ouderen (65+) in Nederland groeit de komende jaren drastisch. Veel ouderen krijgen vaak niet de juiste voeding. Dit komt omdat ze minder mobiel zijn of omdat de voorzieningen in de dorpskernen verdwijnen... Lees meer >


projecten_foodchallenge_003

Food challenge

Er is veel en vaak tegenstrijdige informatie: wel vet of niet, koolhydraat arm of rijk. Vegetarisch, of juist wel vlees? Wat is nou het verhaal over brood en suiker? Voeding heeft invloed op je vitaliteit en productiviteit en daarom heeft... Lees meer >


nudge

Nudging

De term Nudge, een Engels woord voor zetje of duwtje, klinkt steeds vaker. Bedrijven, overheden, keurmerk-organisaties en maatschappelijke organisaties proberen op allerlei manieren duurzaamheid en gezondheid... Lees meer >


obesitas

Jongeren met overgewicht

De huidige in Nederland toegepaste behandeling voor kinderen met obesitas is te weinig effectief. Zowel in de eerste als in de tweede lijn worden kinderen, veelal in groepen, bij elkaar gebracht om te gaan sporten en te leren over gezonde voeding... Lees meer >


Ondervoeding

Invloed voeding op revalidatie

Onderzoek onder elf revalidatiecentra in Nederland laat zien dat 28% van de patiënten ernstig ondervoed zijn, 10% is matig ondervoed (Hertroijs, 2012). 47% van de ondervoede patiënten heeft overgewicht... Lees meer >


VERHOGING-VOEDINGSWAARDE_003

Verhogen van voedingswaarde

Groenten en fruit vormen voor de mens een belangrijke bron van vi- taminen, mineralen, en antioxidanten. De gehalten van sommige van deze stoffen zijn de afgelopen decennia gedaald in groente en fruit. Tegelijkertijd blijkt... Lees meer >


button_terug