WAGENINGEN UR

slider_wageningen-ur

logo-wageningen-ur

“For quality
of life”

Wageningen UR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting DLO.

“To explore the potential of nature to improve the quality of life”

Dat is de missie van Wageningen UR (University & Research centre). Onze 6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit ruim honderd landen werken in ons domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven.

Wageningen Aanpak
De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerdeonderzoeksinstituten en Wageningen University in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Daardoor kunnen wetenschappelijke doorbraken snel in de praktijk en in het onderwijs worden vertaald, dat is de Wageningen Aanpak.
De wetenschappelijke kwaliteit van Wageningen UR wordt bevestigd door de prominente positie die wij innemen in de internationale rankings en citatie-indexen.

Het domein van Wageningen UR bestaat uit drie samenhangende kerngebieden:
• voeding en voedselproductie
• leefomgeving
• gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden

Wageningen UR werkt en kijkt mee met:
 • OverLekker
 • Oncologie
 • Vitaliteitsbonus
 • Verhogen van voedingswaarde
 • FooDS
 • Nudging
 • No waste in partycatering
 • Aardappelketen opnieuw ingericht
 • Online platform doelgroepenvoeding
 • Food Buddy Oncologie
 • Zoutreductie met smaakbehoud

timmermans-wageningen-ur

T. Timmermans, partner Wageningen UR

“Fantastisch om vanuit kennis in samenwerking met koplopers in innovatie te werken aan vernieuwende voedingsconcepten en business modellen die bijdragen aan de kwaliteit van leven.” – Toine Timmermans

To explore the potential of nature to improve the quality of life. Dat is de missie van Wageningen UR. Wageningen UR is een kennisinstelling die binnen het domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’ niet alleen hoogwaardige kennis ontwikkelt, maar ook helpt deze kennis overal ter wereld toe te passen. Daarom doet Wageningen UR wereldwijd toonaangevend fundamenteel onderzoek en heeft zij een sterke positie als leverancier van toegepast wetenschappelijk onderzoek. En ten slotte leidt Wageningen UR de professionals op die in de nabije en verre toekomst voor doorbraken in kennis en technologie gaan zorgen.


button-terug_002

button_terug_001

Comments are closed.