HAS

slider_has_002

logo-has_partners

“Samen sterker
in Food”
MISSIE

HAS Hogeschool is hét hoger beroepsopleidings- en expertisecentrum in Zuid Nederland in het domein van agro, food en leefomgeving, dat:

 • Voorziet in de behoefte van studenten vanuit specialistische en brede opleidingen;
 • Voorziet in de behoefte van het beroepenveld door voldoende hoogwaardig opgeleide HBO-professionals;
 • Voorziet in de behoefte aan toepassingsgericht onderzoek en advies voor het bedrijfsleven;
 • Voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte trainingen en cursussen voor (werkenden in) het bedrijfsleven.
VISIE

We bouwen op ons fundament:

 • Een ondernemende top-hogeschool breed in agro, food en leefomgeving, een zelfstandige hogeschool, actief verbonden met het bedrijfsleven in haar omgeving;
 • Ons onderwijsconcept gaat over ondernemend leren in een sterke wisselwerking met de beroepspraktijk. Een wisselwerking die we professioneel vormgeven via de activiteiten van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen: real life experience voor onze studenten en docenten, maar ook een stevige support voor de beroepspraktijk in innovatie, ontwikkeling en leven-lang-leren;
 • De (organisatie van de) HAS staat stevig:
 • dankzij gemotiveerde teams, ondernemende professionals, met veel eigen ruimte en een sterke eigen verantwoordelijkheid;
 • dankzij integriteit: kwaliteit van het onderwijs en respect voor studenten, staan hoog in het vaandel en staan daarmee niet ter discussie;
 • dankzij een platte en fitte organisatie: iedereen is gericht op het realiseren van de doelstelling van de HAS;
 • Financieel hebben we een gezonde en solide basis: dat geeft ons ruimte om te ondernemen en onze eigen ontwikkeling te initiëren.
HAS Hogeschool werkt en kijkt mee met:
 • Buurtmaaltijden
 • No waste in partycatering
 • Toekomstvisie leefstijlinterventie
 • Aardappelketen opnieuw ingericht
 • Zoutreductie met smaakbehoud

A-Roodenburg-has

Annet Roodenburg, partner HAS Hogeschool

“Samen sterker in Food is het motto van het Centre of Expertise Food waarvan de HAS Hogeschool de kartrekker is. Samen met studenten en experts van hogescholen en foodbedrijven werken we aan gezonde, duurzame innovaties. Foodsquad past hier perfect bij.” – Annet Roodenburg

HAS Hogeschool is het dynamisch middelpunt van de food- en agribusiness. De HAS bouwt aan een eigen, dragende rol in de vernieuwing van de kennisinfrastructuur van de sector, in Nederland, maar ook internationaal.


button-terug_002

button_terug_001

Comments are closed.