Nudging

balk-blauw

NUDGING

nudge

Type project

Vitaal gedrag

Wie werken er mee?

Hutten, Wageningen UR

Wie kijken er mee?

Sligro, Voeding Leeft

Waar zijn we nu?

Bij het inrichten of herinrichten van onze bedrijfsrestaurants passen we meteen de nudging-technieken toe.

Fase
statusbalk_introduceren

Waarom dit project?

Het doel van het inzetten van Nudges is direct het stimuleren van gezonde keuzes en indirect daarmee het verhogen van vitaliteit van medewerkers, iets wat bij Hutten hoog in het vaandel staat.

Het project

De term Nudge, een Engels woord voor zetje of duwtje, klinkt steeds vaker. Bedrijven, overheden, keurmerkorganisaties en maatschappelijke organisaties proberen op allerlei manieren duurzaamheid en gezondheid te stimuleren: via voorlichting, economische prikkels of regelgeving.

Een onderzoeksconsortium onder leiding van Leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag van Wageningen University en adviesbureau Schuttelaar & Partners is hier in 2011-2012 actief mee aan de slag geweest. Beide partijen hebben zowel een wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Dat levert een gedegen wetenschappelijke onderbouwing op én tegelijkertijd een praktische toepassing van nudges voor in de winkel, het restaurant of de bedrijfskantine. De bevindingen van dit onderzoek zijn beschreven in de brochure ‘Helpt Nudgen bij een gezonde en duurzame keuze?’

Hutten probeert de bezoekers van het bedrijfsrestaurant gezondere keuzes te laten maken, zonder te betuttelen. Daarom wordt gezocht naar andere maatregelen dan het aanpassen van het assortiment. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanpassen van grootte van presentatiematerialen
  • Aanpassen van geur of belichting
  • Aanpassen van hoogte van presentatie

Om deze maatregelen door te voeren is specialistische kennis nodig over psychologische keuzepatronen van consumenten. Om deze reden werkt Hutten ook samen met Wageningen University and Research Centre (WUR). Daarnaast is ieder restaurant uniek en zijn mogelijkheden voor nudges in het ene restaurant niet altijd geldig voor het andere.

Wat hebben we bereikt?

De bezoekers van het bedrijfsrestaurant consumeerden:

  • 30% meer water
  • 10% minder frisdrank
  • 16% meer juices
  • 18% meer verse broodjes
  • 7% meer salades
  • 8,5% minder friet
Twitter
LinkedIn
YouTube
Google+
Follow by Email

timmermans-wageningen-ur

T. Timmermans, partner Foodsquad

 

“Fantastisch om vanuit kennis in samenwerking met koplopers in innovatie te werken aan vernieuwende voedingsconcepten en business modellen die bijdragen aan de kwaliteit van leven.” – Toine Timmermans

To explore the potential of nature to improve the quality of life. Dat is de missie van Wageningen UR. Wageningen UR is een kennisinstelling die binnen het domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’ niet alleen hoogwaardige kennis ontwikkelt, maar ook helpt deze kennis overal ter wereld toe te passen. Daarom doet Wageningen UR wereldwijd toonaangevend fundamenteel onderzoek en heeft zij een sterke positie als leverancier van toegepast wetenschappelijk onderzoek. En ten slotte leidt Wageningen UR de professionals op die in de nabije en verre toekomst voor doorbraken in kennis en technologie gaan zorgen.


maarten-hutten

Maarten Schellekens, partner Foodsquad

“De weg naar een nieuw voedselsysteem zit vol nieuwe kansen. Daar moeten we niet te lang over praten, maar het vooral samen gaan ontdekken.” – Maarten Schellekens

Hutten is uitgegroeid tot een onderscheidende, toonaangevende nationale culinaire dienstverlener. Hutten maakt het verschil door altijd meer aandacht te geven aan gasten, opdrachtgevers, leveranciers en de maatschappij. Dagelijks werken meer dan 1100 mensen enthousiast samen. Zij zijn voortdurend op zoek naar vernieuwing. Hutten wil een toevoegde waarde in culinaire gastvrijheid zijn.


button-terug_002

button_terug