VOLOP KANSEN VOOR RESTSTROOMVERWERKING

slider_resstroom_002

Soep van resten uit de groentesnijderij, brood gebakken met bierborstel, eiwitten uit wolvet en papier van tomatenstengels zijn enkele voorbeelden van reststroomverwerking uit de voedingsmiddelensector. Deze en andere circulaire oplossingen kwamen aan de orde tijdens de bijeenkomst ‘Maak winst met reststromen’ op 7 april 2015. Ruim 130 deelnemers discussieerden over de uitdagingen van de Circulaire Economie.

Nederlandse voedingsbedrijven produceren jaarlijks bijna honderd miljoen kilo aan dierlijke en plantaardige resten. Dat blijkt uit de Monitor Voedselverspilling van Wageningen UR. Vaak eindigen deze en andere reststromen als veevoer of compost. Food Valley NL en MVO Nederland starten een traject om bedrijven in agrifood-, feed- en hortisector te ondersteunen om reststromen te verwaarden in de KIA-expeditie Circulaire Economie. De bijeenkomst op 7 april 2015 was de start van dit project.

Organisatie is uitdaging
“Binnen nu en vijftien jaar is wereldwijd de middenklasse verdubbeld. Makkelijk winbare bronnen raken op en afval wordt een steeds groter probleem. De uitdaging voor de komende jaren is om anders om te gaan met reststromen. In de voedingsmiddelensector liggen daarvoor mooie kansen.” Dat stelde Michel Schuurman, Programmamanager Circulaire Economie bij MVO Nederland. “Tot nog toe wordt er nog voornamelijk ‘lineair gedacht’. Een product wordt gemaakt, geconsumeerd en eindigt op de afvalhoop. Dat moeten we omkeren. In de circulaire economie is afval een grondstof en wordt zo weer tot waarde gebracht.”

TNO heeft de kansen voor de circulaire economie in Nederland berekend. TNO stelt dat er jaarlijks tenminste €7,3 miljard op materiaalkosten kan worden bespaard en dat deze benadering bovendien 54.000 extra arbeidsplaatsen kan opleveren. Er wordt tegelijk een sterke reductie van de milieudruk gerealiseerd.

De eerste voorbeelden uit voedingsmiddelenindustrie zijn er al, aldus Schuurman. Hij noemde enkele voorbeelden: zo hopen Heinz en Ford binnen enkele jaren een licht maar robuust bioplastic uit tomaatresten te ontwikkelen dat geschikt is voor de auto-industrie en levert Heineken pulp van etiketten aan Van Houten voor de productie van hygiëne papier. “Technisch kan er al heel veel, als het gaat om reststroomverwerking. De organisatie is echter vaak het moeilijkst,” besloot Schuurman.

Technisch veel mogelijk
Jan Broeze van Wageningen UR Food & Biobased Research, ging in op de technische mogelijkheden. “Eenderde van het voedsel in Nederland wordt weggegooid. Dat is een enorme verspilling”. Volgens Broeze zijn er twee oplossingsrichtingen: “Ten eerste moeten verliezen en nevenstromen zoveel mogelijk worden vermeden. En ten tweede is het zaak om uit reststromen zo veel hoogwaardige producten te extraheren. De uitdagingen hiervan zijn echter enorm. Het gaat vaak om ingewikkelde processen en er moeten nieuwe markten worden gevonden.”

Toch zijn er wel de eerste concrete voorbeelden, aldus Broeze. Zo werken de bedrijven Ten Kate en Gelita aan een innovatief, mild scheidingsproces om hoogwaardige eiwitten voor voedingsdoeleinden te winnen uit afvalwater. En werkt de cosmetica-industrie aan het ontwikkelen van toepassingen voor mangoboter uit de pitten van deze vrucht. Broeze: “Er zijn veel kansen. Het is belangrijk voor bedrijven om een stappenplan voor bijproducten te ontwikkelen.”

Personeel betrekken
“Meer doen met reststromen is een grote uitdaging voor productiebedrijven”, stelt André Dijk van groentesnijderij Hessing. “Productie draaien staat altijd voorop. Wij zijn ons echter bewust van het feit dat de reststromen ook waarde bevatten. In een brainstormsessie met de Rabobank hebben we 21 circulaire kansen gedefinieerd. Samen met onze medewerkers ontwikkelen we een strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We hebben een serie workshops georganiseerd en daarvoor wordt iedereen uitgenodigd, van administratief medewerker tot de kwaliteitsmanager. Zo werken we samen aan een verduurzaming van ons bedrijf. We zijn trouwens voortdurend op zoek naar nieuwe partners.”

Stappenplan maken
Ook Wouter-Jan Schouten, adviseur Business & Nature, stelde dat de manier waarop nu wordt geconsumeerd anders moet. “Er is een enorme onbalans in de kringloop van stikstof, fosfaat en water. Voedselproductie is daar voor een groot deel verantwoordelijk voor.” Schouten begeleidt bedrijven bij het identificeren van de circulaire kansen. Samen met bedrijven inventariseert hij welke stappen er gemaakt kunnen worden. Zijn uitgangspunt is het terugbrengen van de negatieve impact per eenheid product en daarbij kiest hij voor een ketenbenadering. Het advies: “Start bij de primaire productie en kijk vervolgens wat er verder op in de keten haalbaar is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verwerking en aan THT-vermelding.”

Ondernemers aan het woord
De middag werd afgesloten met een aantal pitches van ondernemers. Frank van Eerd, van bakkerij Bischopsmolen vertelde hoe hij met de reststroom van brouwerij Gulpener gezond brood bakt met bierborstel

Selma Seddik, restaurant Instock, gaf toelichting op hoe reststromen uit supermarkt gebruikt worden in het restaurant. Mark Ipema, Dishman, besprak de kansen voor cholesterol uit visafval en aannemer Eberhard Dijkhuis vertelde over zijn ambitie circulair bouwen met reststromen uit de akkerbouw. Wilco Wisse van tomatenkwekerij Lans presenteerde tot slot het eerste boek gedrukt op papier van tomatenvezels. Aanwezigen discussieerden over de mogelijkheden en tips werden uitgewisseld.

Starten met reststroomverwerking: KIA-expeditie Circulaire Economie
De middag vormde de start van de KIA-expeditie Circulaire Economie, die Food Valley NL en MVO Nederland organiseren. Experts ondersteunen in dit traject ondernemers uit de agrifood-, feed- en hortisector worden bij het verwaarden van hun reststromen. Meer weten? Neem contact op met Frances Fortuin: frances.fortuin@foodvalley.nl of Gerard Teuling: g.teuling@mvonederland.nl Wilt u deelnemen aan de KIA-expeditie Circulaire Economie, vul dan het aanmeldformulier in.

Opschaling reststroomverwerking: Van Kiem tot Kracht
Voor bedrijven die al de eerste stappen hebben gemaakt bij het verwerken van reststromen en die nu op zoek zijn naar opschaling, organiseert MVO Nederland een ander traject onder de naam ‘Van Kiem tot Kracht’.

Geplaatst op 10 apr 2015 07:16 door Innofood

Twitter
LinkedIn
YouTube
Google+
Follow by Email

button-terug_002

button_terug

,

Comments are closed.