FOODSQUAD JAARBOEK!

slider_002

Zorgkosten stijgen in hoog tempo in Nederland en er wordt druk gezocht naar oorzaken en oplossingen. De vergrijzende
samenleving dwingt tot meer efficiëntie en marktwerking om dit tegen te gaan. Wat we zien is dat de ziektevrije levensverwachting in Nederland daalt en dat veel van de ziektes ontstaan door een slechte leefstijl. Daarnaast is vastgesteld dat slechts 5% van de Nederlandse bevolking eet volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad. (Ongezonde) voeding en leefstijl is daarmee momenteel een van de hoofdoorzaken van de vijf grootste welvaartsziekten: kanker, obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en depressie.

Wil er een structurele oplossing komen, dan zal de relatie tussen (gezonde) voeding en gezondheid (= tussen de topsectoren Agrofood en Lifesciences & Health) moeten worden versterkt. Dit houdt o.a. in dat de Agrofood sector een sterkere bijdrage moet gaan leveren aan de (toekomstige) gezondheid van mensen. Dat kan preventief (voorkomend), maar ook curatief (verbeterend) of amplitief (versterkend).

Hiervoor zijn zowel nieuwe producten als nieuwe diensten nodig. Onder het laatste verstaan wij vooral programma’s die een gebalanceerd dieet adviseren, begeleiden en faciliteren. Bestaande en nieuwe, innovatieve ondernemingen spelen
hierop in, waarbij vooral gefocust wordt op producten en diensten op het raakvlak tussen voeding en leefstijl. Maar zij constateren ook dat het een lastige markt is om toegang tot te krijgen – juist omdat de gewenste nieuwe producten en diensten zich op het genoemde snijvlak ontwikkelen en daarvoor geen pasklare ‘protocollen’ of testomgevingen bestaan. De daadwerkelijke aansluiting met de (commerciële) markt wordt vaak gemist. Zij zoeken daarom toegangsmogelijkheden tot ontwikkel- en testfaciliteiten en ondersteuning door andere (grotere) ondernemingen en instellingen, die voldoende kennis en (markt)positie hebben om de gewenste ontwikkeling tot stand te brengen.

De komende jaren gaan we er met de innovatieprojecten voor zorgen dat voeding en leefstijl onderdeel worden van onze zorg, we in onze eetmomenten gestimuleerd worden om gezond(er) te kiezen en we voeding beter aan laten sluiten bij iemands persoonlijke wens, behoefte of ziekte. We gaan samen op weg naar een vitaler en gezonder Nederland.

Download hier het jaarboek 2016

Twitter
LinkedIn
YouTube
Google+
Follow by Email

button-terug_002

button_terug

Comments are closed.