Eet je Vitaal

balk-blauw

Eet je Vitaal

Type project

Vitaal gedrag

Wie werken er mee?

Rabobank, Voeding Leeft, Brabant Zorg, AgriFood Capital, Blauwrijk, Hutten

Wie kijken er mee?

Sligro

Status

De eerste testfase zit erop en de resultaten zijn bekend.

Fase

Waarom dit project?

Nederlanders worden steeds dikker, één op de acht heeft ernstig overgewicht. Met een BMI van boven de 25 heb je overgewicht. Dat betekent dat 43,8% van alle Nederlanders in 2014 te zwaar was, in 2013 was dat nog 41,6%. Belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van type 2 diabetes zijn ernstig overgewicht, een abdominale vetverdeling, gebrek aan lichamelijke activiteit en voedingsfactoren. Ook genetische aanleg speelt een rol. Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland die voor veel andere problemen zorgt: diabetes heeft een domino-effect. Veel mensen met diabetes krijgen ook te maken met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, uitval van nieren en slechtziendheid. Het aantal patiënten met diabetes is sinds de tweede helft van de jaren negentig sterk gestegen.

Het project

Het Eet je Vitaal Groepsprogramma is een initiatief van Agrifood Capital, Voeding Leeft, Blauwrijk, Rabobank Uden Veghel, Brabant Zorg en Hutten. Een groep werknemers van de drie laatst genoemde partijen is gedurende vijf maanden aan de slag gegaan met hun vitaliteit. De werknemers hebben zich vrijwillig aangemeld om uiteenlopende redenen:

  • Gewichtsbeheersing (81%)
  • Meer energie hebben/fitter voelen (63%)
  • Gezonder eten (19%)

Alle deelnemers hebben al eerder geprobeerd af te vallen door middel van een dieet (68,8%) en/of beweging (56,3%). Het gemiddeld gewicht voor aanvang van het Eet je vitaal Programma bedroeg 98 kilogram en een BMI (Body Mass Index) van gemiddeld 32. Voor deelname aan Eet je Vitaal had 81% van de deelnemers regelmatig last van energiedips op verschillende momenten per dag.  

Wat hebben we bereikt?

Je vitaal voelen begint in dit programma bij anders eten. Vitaliteit is echter meer dan voeding, ook de vele andere aspecten van vitaliteit, zoals leefstijl en zingeving, worden meegenomen in dit integrale programma. Een enthousiast team van deskundigen heeft de deelnemers begeleid. De voorlopige resultaten van dit programma laten zien dat de groep significant in gewicht (gemiddeld - 4 kg), taille (gem. - 7 cm) en BMI (-1,2) is gedaald. Daarmee maakt de groep een stap van obees naar bijna overgewicht. Na Eet je Vitaal had nog 46% van de deelnemers last van energiedips, t.o.v. 81% bij aanvang.  De totale cis‐score was bij aanvang 72. In 2000 werd er door Bültmann et al bepaald dat werknemers met een totale cis- score van boven de 76 het risico lopen door ziekte (langdurig) uit te vallen (U. Bültmann, 2000). De totale cis-score laat een afname van 17 punten zien.
De groep maakt hiermee een goede stap in de richting van een lager risicoprofiel op langdurig verzuim. De deelnemers zijn erg enthousiast, met name ook over de verandering in mindset en de manier waarop ze nu voeding en leefstijl beleven.

Bron: foto

Twitter
LinkedIn
YouTube
Google+
Follow by Email

Beek_voedingleeft

Martijn van Beek, partner voeding leeft

“Voeding maakt ziek én beter. Vele gezondheidsklachten zijn niet alleen te voorkomen maar ook te herstellen door niet minder, maar ánders te eten, veelal smaakvoller en vaak niet eens duurder!” – Martijn van Beek

Voeding Leeft is een onafhankelijke stichting en netwerkorganisatie van professionals, die met passie voor voeding en leefstijl de wereld en de wetenschap volgen met een verwonderende blik. Een katalysator vanvooraanstaande innovatieve artsen, diëtisten, wetenschappers, sociaal ondernemers, koks, boeren en media experts. Voeding Leeft ontwikkelt en vermarkt innovatieve leefstijlprogramma’s en leidt zorgprofessionals op vanuit een nieuwe kijk op voeding en zorg.


Erik-Jansen-rabobank

Erik Jansen, partner Rabobank

“Samen sterker’ betekent samen verantwoordelijkheid nemen. De verbinding tot stand brengen tussen mensen en organisaties. Samen iets voor de gemeenschap betekenen, maar vooral ook iets doen. Het ingrijpende wereldvoedselvraagstuk vraagt om innovaties. Daarom krijgt Foodsquad onze steun.” – Erik Jansen

De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. Rabobank is actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening, internationaal richt Rabobank vooral op de food- en agribusiness.


button-terug_002

button_terug