Duurzame ketens

balk-blauw

udens-weekblad_website

UdenOntzorgt

Zorg verschuift steeds meer van zorginstellingen naar een thuis- situatie, van intra- naar extramuraal. Daarnaast ondervinden (thuis) zorg organisaties een druk naar efficiëntie en kostenbesparing, waar- door minder zorg... Lees meer >


Food Co2 neutraal restaurant

De wereldwijde voedselindustrie is verantwoordelijk voor van de broeikasgassen die worden uitgestoten. Door de groeiende wereldbevolking zal de voedselindustrie toenemen... Lees meer >


projecten_overlekker_001

OverLekker

Producenten, tussenhandel, horeca en supermarkten verspillen zo'n 2,5 miljard aan voedsel. Dit kost niet alleen geld, maar ook energie. En het levert extra uitstoot van het broeikasgas CO2 op bij transport en afvalverwerking. Daarom... Lees meer >


VERHOGING-VOEDINGSWAARDE

Verhogen van voedingswaarde

Groenten en fruit vormen voor de mens een belangrijke bron van vi- taminen, mineralen, en antioxidanten. De gehalten van sommige van deze stoffen zijn de afgelopen decennia gedaald in groente en fruit. Tegelijkertijd blijkt... Lees meer >


button_terug